screen komutu

Linux işletim sistemlerinde uzak ssh bağlantısı veya terminal ile bağlantı esnasında olası bağlantı kopması yaşanabilir. Rsnc, dosya kopyalama yada uzun sürecek bir işlem başlatılabilir. Yarıda kalmasını istemediğimiz bir işlem yapılacak ise screen komutunu kullanmamız gerekmektedir.  Bağlantı kopsa dahi calistirdiğimiz komut arka planda devam edecek, istediğimi zaman bu sessiona tekrar bağlanabileceğiz.
Ozet komutlar aşağıdaki gibidir.
#Screen Servisini Kurmak İçin
yum install screen

#Screen Session Açmak İçin
screen
screen -S oturum_ismi

#Screen Oturumunu Arka Plana Atma ve Arka Planda Calişmasını Sağlamak
Ctrl+a+d

#Arka Planda Çalışan Screen Sessionlarını Listelemek İçin 
screen -r
screen -ls

#Attached  -d -r ile, Detached -d ile acilir.
screen -d -r idNo
screen -r idNo
screen -r scrnName

#Screen Sonlandırma
Ctrl+a+K
screen -X -S idNo kill
screen -X -S scrName kill

#Screen Kısayollari
screen -S iakcay
kntrl+a c (New )
kntrl+a ” (iki tirnak) ( Listler)
kntrl+a 0 veya 1 veya 2 (Sıradıki Liste geçiş )
kntrl+a ?
kntrl+a
kntrl+a A (tag)

#Screen share
screen -x fusee


About

Yeniliklere ve gelişime aç...

View all posts by

Bir cevap yazın