Windows İşletim Sistemlerinde Eski Tarihli Dosyaları Silme

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda eski tarihli dosyaların silinmesi için forfiles komutunu kullanabiliriz.  İlk komut belirtilen dizinde bulunan, 30 günden eski dosya ve klasörleri ekrana basar, ikinci komut ise 30 günden eski olan dosya ve klasörleri siler. forfiles -p c:\ProgramData\3CX\Data\Reconrdings -s -m *.* /D –30 /C “cmd /c echo @file”Read More

Arka Planda Komut Çalıştırma

Linux türevi işletim sistemlerinde screen komutu dısında arka planda komut çalıştırmak için istenilen komutun sonuna & işareti koymamız yeterli olacaktır. Terminal yada oturum kapatıldığında arka planda çalışan komutta sonlanır. Sonlanmasını istemiyor isek nohup komutu kullanmamız gerekir. Örnek olarak ping komutununun çıktısını dosyaya yazdırıp arka planda çalıştırması sağlanmıştır.

ArkaRead More

Linux tar gz Arşivleme ve Sıkıştırma komutu

Linux işletim sisteminde dosya arşivleme (tar) ve sıkıştırma komutu gz. Komutun genel kullanımı: tar -c [options] [<file> | <dir> | @<archive> | -C <dir> ] Arsivlenip sıkıstırma komutu tar -cvzf ArsivAdı.tar.gz arsivlenecek/path Arşivlenmiş dosyayı açmak için tar -xvzf ArsivAdı.tar.gz

 

grep komutu

General Regular Expression Parse – GREP komutu ile dosya içinde istenilen içeriği aramak için kullanılır. grep [OPTION]… PATTERN [FILE]… grep -in AranacakIcerik AranacakDosya.txt grep seçenekleri: -i Büyük küçük ayrımı yapmadan arama yapar -v Uyuşmayan satırları arar ve listeler -n Arama yaparken satır numarası gösterir. -w Aranan kelimem tam uyuşanlarıRead More

YUM Komutu

Centos, RedHat, Suse, Fedora gibi RPM paket yönetim sistemine sahip Linux dağıtımlarının paket kurulumu güncellenmesi ve kaldırılması gibi işlemleri otomatikleştirir. #Paket Kurulumu için yum install PaketAdı yum install httpd -y   # -y parametresi ile paketi otomatik olarak yes ile kurulumunu yapar. #Paket Kaldırmak için yum remove PaketAdı yum remove httpd #Paket GücncellemeRead More

RPM Komutu

RedHat, Centos, Fedora, SuSe gibi Linux dağıtımlarında kullanılan paket yönetimi üzerine kısa notlarım. #Bir RedHat Packet Manager RPM yüklemek için: rpm -i PaketAdı.rpm rpm -ivh PaketAdı.rpm #RPM komutu ile kurulu olan paketi kaldırmak için: rpm -e PaketAdı #RPM paketini silerken bağımlılıklarını silmemek için: rpm -e –nodeps PaketAdı #RPM komutu ile kuruluRead More

DIG Komutu ve Kullanımı

Windows işletim sistemlerinde nslookup,  linux türevi işletim sistemlerinde ise dig komutu ile dns sorgusu yapabiliriz. dig <DnsSorgusuYapılacakIP> dig ibrahimakcay.net dig A ibrahimakcay.net dig NS ibrahimakcay.net dig MX ibrahimakcay.net Başka bir dns sunucuya sorgu çekebilmek için. dig @8.8.8.8 ibrahimakcay.net dig -h komutu ile daha çok detay kullanım örneği bulabiliriz.

 

Linux Hostname Değiştirme

Linux sunucuların ismini öğrenmek veya değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulamamız yeterli olacaktır. hostname <newcomputername>

hostname komut ile Linux sunucumuzun bilgisayar ismini ögrenebiliriz. Sunucu ismini değiştirmek için

Bu komut ile geçici olarak ismi değiştirmiş oluruz. Sunucu yeniden başlatıldığında isim eskisi gibi olacaktır. Kalıcı olması için /etc/sysconfig/network içeriğinide değiştirmemizRead More